Győri SZC Baksa Kálmán
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Kedves Szülők, Támogatóink, Barátaink!

A Baksa Kálmán Alapítvány a tanulókért 2020 decemberében azzal az alapvető céllal jött létre, hogy tanulóinkat minél hatékonyabban támogathassuk képességeik fejlesztésében, tehetségük kibontakoztatásában; hogy lehetővé tegyünk számukra minél több megmérettetési lehetőséget, pályázatokon, tehetséggondozó programokon való részvételt; illetve szükség esetén anyagi támogatásban részesíthessük őket.

Mint azt Önök már tudják, 2020. július 1-jével a Győri SZC Krúdy Gyula Középiskolája két önálló intézményre vált szét. Gimnáziumi képzésünket innentől fogva a jogutód Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban folytatjuk tovább. Célunk – a Baksa Kálmán alapító igazgatónk által annak idején megteremtett szellemiség jegyében - továbbra is az, hogy olyan iskoláért dolgozzunk, ahol a fennmaradás és a fejlődés kulcsa a rugalmasság, a nyitottság és a megoldáskereső, konszenzusra törekvő gondolkodás: egy befogadó és egyenlő esélyeket nyújtó iskoláért. Törekszünk arra, hogy gimnáziumunk Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye maradjon és nevünk magas színvonalat és értéket jelentsen diákok, szülők körében egyaránt.